Ana Sayfa Arama Galeri Video Yazarlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri
WhatsApp
Sosyal Medya

PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMENLİĞİNDEKİ DEĞİSİKLİK SÜRESİ UZATILDI

Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı İnşaat Mühendisi Deniz Karataş, Resmi Gazete’de 22 Mayıs 2014 tarihinde 29007 sayılı genelge ile yayınlanan planlı alanlar TİP imar yönetmeliğinin geçici 6. Maddesinin değiştirilmesi ile ilgili uygulamanın, 1 Haziran 2014 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörüldüğü fakat, bu uygulamanın 1 Ocak 2016 tarihine ertelendiğini, aynı yönetmeliğin ise son olarak 1 Ocak 2017 tarihine kadar uzatıldığını belirtti.

Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği

Antalya inşaat müteahhitleri derneği başkanı inşaat mühendisi Deniz Karataş, Söz konusu değişiklik ile ilgili yaptığı açıklamada, “01.06.2014 tarihine kadar inşaat ruhsatı alanlar için ya da bu tarihe kadar müracaatını tamamlayanlar için bodruma iskan verilebilecek. Asma katlar toplam inşaat alanına dahil edilmeyecek, dubleks katlarda da çatı araları toplam inşaata dahil edilmeyecekti. 01.06.2014 tarihinden sonra müracaat edenlere ise bodruma iskan verilmeyecek asma katlar toplam inşaat alanına dahil edilecek ve dublex binalarda çatı altları da toplam inşaat alanına dahil edilecekti. Şimdi bu yönetmelik değişikliği müracaat tarihini ya da yürürlük tarihini 01.06.2014’ten 01.01.2017’ye kadar uzatmış durumdadır. Yani biraz daha yalın ifade ile 01.01.2017’ye kadar bodrum katlar iskan için inşaat ruhsatı alabilecek. Asma katlar ve çatı araları toplam inşaat alanından sayılmayacak.” dedi.

PLÂNLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Plânlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin geçici 6. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Geçici Madde 6 – Bu madde değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten önce; belirli parsellere yönelik olarak; yıkım ruhsatı başvurusunda bulunulan veya binası yıkılan veya riskli yapı tespiti yaptırılan veya Bakanlıkça lisanslandırılan kuruluşlarca yapı kimlik numarası alınarak riskli yapı tespit işlemlerine başlanılan veya inşaat sözleşmesi yapılan veya proje sözleşmesi yapılan veya inşaat yahut proje yapmak için noter tasdikli taahhütname veya vekâletname alınan veya yeni inşaat yapmak üzere; ifraz, tevhit, yola terk işlemi için başvurulan veya imar durum belgesi, yol kotu tutanağı, aplikasyon krokisi almak üzere başvurulan veya zemin ve temel etüt raporu hazırlanan parsellere ilişkin, madde değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten önce veya sonra yapılan yapı ruhsatı müracaatları, 1/1/2016 tarihine kadar sonuçlandırılmak kaydıyla, bu Yönetmelik hükümlerine veya ilgilisinin talebine göre Yönetmeliğin 14/9/2013 tarihli, 8/9/2013 tarihli ve 1/6/2013 tarihli değişiklik hükümlerine veya 1/6/2013 tarihinden önce yürürlükte olan ilgili idarelerin mevzuatına göre neticelendirilir. Ancak bu madde hükmü hiçbir şekilde yapının plânla belirlenen kat adedini ve emsalini artırmak amacıyla uygulanamaz ve bu amaçla yapı ruhsatı düzenlenemez.”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin geçici 6. maddesinde yer alan “1/1/2016” ibaresi “1/1/2017” olarak TEKRAR değiştirilmiştir.

Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı İnşaat Mühendisi Deniz Karataş, Yasa ve yönetmeliklerin sektörün ve hayatın akışına uygun ve uyumlu olması şarttır. Bu tür yasaların sektörün tüm aktörleriyle ve bizzat uygulayıcı olan biz müteahhitlerle değerlendirilmesinin önemi büyüktür dedi.

Çıkarılan yönetmelik ve yasalar başta Belediyelerin sonra da sektörün önünde engel olmamalıdır; Dolayısı ile 1/1/2017 ye kadar bina inşaatı maliyetimiz aynı olmasına karşın, elde ettiğimiz toplam daire sayısı fazla olacağı için daire başına düşen bina maliyeti daha düşük olacaktır, kullanabildiğimiz  satabildiğimiz bodrum ve çekme kat sayesinde düşük fiyatlı konut sahibi olunabilecektir. Düşük maliyet düşük daire fiyatı demektir. Vatandaşlarımızın daha kolay konut sahibi olabilmesi demektir diyen Deniz Karataş,Konut ihtiyacı olan vatandaşlarımızın konutlarını 2017’den önce satın almaları kendi lehlerine olacaktır aksi halde maliyetlerin artacağı açık ve nettir diye belirtti.